dane

info
Stawka podatku akcyzowego jest uzależniona od pojemności silnika i wynosi:
- 3,1% do 2000 cm3
- 18,6% powyżej 2000 cm3

Kursy walut są pobierane automatycznie z aktualnej tabeli NBP (tabela nr 064/A/NBP/2023 z dnia 2023-03-31)
Aby prawidłowo wypełnić deklarację składaną w urzędzie celnym należy zastosować poprawny kurs (tj. z dnia przekroczenia granicy RP).

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy.
Bez gwarancji poprawnego działania na komputerze użytkownika!
wyniki
 


0 zł

kwota podatku

AKC-U kolumna "g"

%

stawka podatku

AKC-U kolumna "f"

0 zł

podstawa opodatkowania

AKC-U kolumna "e"