infoBLOG

akcyza


podatek akcyzowy od samochodów osobowych
Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

Kwestie związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych uregulowane są w Dziale V. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

czytaj tekst ustawy » 

Uwaga!

Od 1 września 2010r. weszły w życie istotne zmiany ustawy o podatku akcyzowym wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2010r. (Dz.U. nr 151/2010, poz. 1013).

stawki akcyzy
dodano: 2010-02-28

(art. 105. ustawy)

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

  • 18,6 % podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2.000 centymetrów sześciennych;
  • 3,1 % podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.termin do złożenia deklaracji AKC-U
dodano: 2010-02-28

(art. 106 ust. 2 ustawy)

Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.termin do zapłaty podatku
dodano: 2010-02-28

(art. 106 ust. 3 ustawy)

Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.dzień powstania obowiązku podatkowego (zakup w UE)
dodano: 2010-02-28

(art. 101 ust. 2 ustawy)

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:
  • przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
  • nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
  • złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.samochody podlegające akcyzie:
dodano: 2010-02-28

(art. 100 ust. 4 ustawy)

Uwaga!

Od 1 września 2010r. obowiązuje przepis w nowym brzmieniu (zmiana wynikająca z ustawy z dnia 22 lipca 2010r., Dz.U. nr 151/2010, poz. 1013):

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

dotychczasowe brzmienie:

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18archiwum wiadomości

Copyright 2010 by G-Pa. All Rights Reserved. Webdesign MediaUp