adres

Przejście graniczne
22-540 Dołhobyczów

telefon

81 748 43 88

email
oc.dolhobyczow@bpd.mofnet.gov.pl