adres

ul. Ofiar Katynia 26
37-700 Przemyśl

telefon

16 675 90 02

email
ocprzemysl@prz.mofnet.gov.pl