adres

Dworzec PKP
37-732 Medyka

telefon

16 676 07 92

email
ockolejowy@prz.mofnet.gov.pl