adres

ul. Przemysłowa 2a
37-500 Jarosław

telefon

16 624 86 00

email
ocjaroslaw@prz.mofnet.gov.pl